הציבור הרחב מוזמן לשלוח הצעות
לתכנים, משבצות, לימודים והרצאות העוסקים במפגש בין יהדות וגאווה


כנס לימוד התורה הקווירי שואף להתקיים כבסיס ועמוד שדרה לבית מדרש של לימוד קווירי, בבחינת "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה" – להביא את תורתם של להט"ב יהודים ויהודיות אל מרכז הבמה, ולתת מקום לשיח בית מדרשי ששואף להשתלב עם קוויריות, מנקודת מבט המייחסת ערך לזהות להט"בית ולקיומם של א.נשים להט"ביים במרחבים של לימוד תורה, הן לקהילה הגאה והן לציבור לומדי התורה ושומריה. הכנס יהווה נקודת מפגש ושיח לקהילה שחיה חיים יהודיים-קווירים במישורים ובחינות רבות: קביעת עתים לתורה, ציון שבתות וחגים, עיסוק בשאלות הלכתיות המהותיות לחיים להט"ביים דתיים, שאלות תאולוגיות, ולמידה רוחנית לשם הנאה וסיפוק כמו גם לשם היכרות עם המסורת והעמקת הזהות היהודית.

אנחנו מזמינות את חברות וחברי הקהילה הגאה ואת הציבור הרחב להציע משבצות תוכן מגוונות לכנס – הרצאות, לימודים מתוך מקורות, מעגלי שיח, פאנלים ועוד ועוד. את ההצעות השונות תבחן ועדת היגוי המונה את אוריאל לוי – ראש בית המדרש הקווירי בירושלים, נתנאל רודל – חבר ועד חברותא, עתירה גן-צבי ביק – מנחת קבוצת הלימוד בבת קול, ויעל גולן – ראש בית המדרש של המרכז הגאה בתל אביב. הכנס מיועד להשמיע את קולה של הקהילה הגאה בעולם לימוד התורה והתרבות היהודית. על כן, דוברים ודוברות מכלל הזהויות והמגדרים מוזמנות להציע הצעות בקול הקורא, אך לא יתקבלו משבצות שאין בהן דובר או דוברת המזדהים כחלק מהקהילה הלהט"בית.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאוריאל לוי, ראש בית המדרש הקווירי בירושלים
058-492-9268 | urielev1521@gmail.com 

תאריך אחרון להגשת הצעות: יום ראשון, 6.2.2022