אתיקה וסביבה בטוחה

מאז הקמתו הבית הפתוח מחויב לאתיקה קהילתית ומקצועית ולקיומו של מרחב בטוח ומוגן עבור כל הבאים בשעריו.
עם הכניסה לתפקיד, כל מתנדב.ת, עובד.ת, מטפל.ת ופעיל.ה חדש.ה בבית הפתוח חותמים וחותמות על נספח האתיקה המינית של הבית פתוח.
חברי וחברות הועד המנהל של העמותה, חברי וחברות ועדת הביקורת וחברי וחברות הצוות השכיר חותמים וחותמות על כתב התחייבות מקיף כתנאי לתחילת פעילותם החל משנת 2015.
בהמשך לכך, החל מ-2020 כתב התחייבות דומה מונהג לספקים בהיקף התקשרות גדול או העוסקים בתחומים רגישים.
כחלק מחברתו בקואלייצת ארגונים ועסקים, בשנת 2016 היה הבית הפתוח שותף-מייסד של אמנה למרחב מיני בטוח בקהילה הלהטבא"קית, ביוזמת מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית תל-אביב.

אתיקה כללית

לבית הפתוח ועדת ביקורת, לה שמורות כל הסמכויות, בהתאם לחוק העמותות, בנוגע לביקורת בעמותה. להשקפתנו, סמכות זאת כוללת בתוכה פיקוח רחב על מגוון של סוגיות אתיות, ובהן – ניגודי עניינים, בקרה פיננסית ואדמינסטרטיבית, חשיפת שחיתויות וכהנה וכהנה.
ניתן לפנות אל ועדת הביקורת במייל vbikoret@joh.org.il או במייל VaadatBikoret@joh.org.il
בנוסף, ניתן תמיד לפנות בסוגיות אתיות אל חברי הועד המנהל, בכתובת Board@joh.org.il (המגיעה לכלל חברי הועד) ולמנכ"ל הבית, אלון שחר, בכתובת Director@joh.org.il

אתיקה מינית

הממונה למניעת הטרדות מיניות של הבית הפתוח היא אמונה קליין בר-נוי.
כל מבקר.ת, מתנדב.ת, פעיל.ה, חניכ.ה, עובד.ת, מקבל.ת שירותים או חבר.ת קהילת הבית הפתוח, שחש.ה כי הוטרד.ה מינית במסגרת פעילות של הבית הפתוח ו/או במרחב הבית הפתוח ו/או בידי נושאי משרה בבית הפתוח, או שהיה או הייתה עד.ה להטרדה מינית של מישהו או מישהי אחר או אחרת בנסיבות אלה או דומות – מוזמנ/ת לפנות אל אמונה במייל Safespace@joh.org.il

אמונה

טופס פניות